Regulamin

Umowa użytkownika reguluje warunki użytkowania i płatności na stronie anylang.net, a także w oficjalnych aplikacjach AnyLang dla systemów Android i iOS (zwanych dalej Usługą).
1. Kluczowe terminy i definicje
"Użytkownik" - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do niniejszej Umowy we własnym interesie.
"Usługa" - strony internetowe hostowane w domenie anylang.net i jej subdomenach, a także oficjalne aplikacje AnyLang dla systemów Android i iOS.
"Umowa" - niniejsza umowa ze wszystkimi dodatkami i zmianami.
"Administracja" - administrowanie Usługą.
2. Konto użytkownika
Użytkownik może być zobowiązany do utworzenia konta w celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Usługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o swoim koncie i ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego konta.
Niektóre funkcje Usługi są dostępne tylko dla użytkowników, którzy zarejestrowali konto, niektóre funkcje są dostępne tylko dla użytkowników posiadających konto premium (patrz paragraf 7). Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, modyfikowania lub usuwania treści według własnego uznania.
3. Zachowanie użytkownika
Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w sposób, który mógłby uszkodzić, uniemożliwić działanie, przeciążyć lub zakłócić działanie Usługi lub zakłócić korzystanie z Usługi przez inne osoby.
4. Polityka prywatności
Korzystanie z Usługi podlega również naszej Polityce Prywatności, którą można znaleźć pod adresem tym linkiem.
5. Zmiany w usłudze
Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikowania Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie z powiadomieniem lub bez.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne konsekwencje, a także za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku ograniczenia dostępu do Serwisu lub w wyniku odwiedzenia Serwisu i korzystania z zamieszczonych na nim informacji.
Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian i/lub poprawek do niniejszej Umowy z Użytkownikiem oznacza akceptację i zgodę Użytkownika na takie zmiany i/lub poprawki.
7. Warunki płatności
Usługa zapewnia użytkownikom możliwość zakupu konta premium na pewien czas. Premium daje użytkownikom dodatkowe funkcje. Aktualną listę funkcji, cen i innych warunków można znaleźć tutaj.
Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany ceny subskrypcji. W przypadku podwyższenia ceny jest zobowiązana do podania jasnych, ważnych powodów takich zmian. Takie zmiany mogą być spowodowane zwiększonymi kosztami związanymi ze świadczeniem usługi, ulepszeniami i aktualizacjami, inflacją, zmianami warunków rynkowych lub innymi przyczynami mającymi wpływ na świadczenie usługi. Administracja ma prawo do zmiany warunków subskrypcji premium bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.